Potyczka (15-30min)

 

Bardzo dobry  scenariusz  dla zapoznania się z podstawową mechaniką gry. Nie zwiera wątku ekonomicznego (nie zbieramy złota na początkach tury).

 

 • Gracze wybierają piony:  

             1 [PSZ] punkt sztabu generalnego.

             9 [PIE] jednostek piechoty,

             6 [PC] jednostek pancernych,

             3 [ART] artylerie,

 

SCENARIUSZE

 • Po wybraniu pionów Ustawiamy pokrywkę pudełka w poprzek, na środku, planszy  tak aby przeciwnicy nie widzieli sposobu rozstawienia wojsk. Na rysunku sposób ustawienia pudełka przedstawia czarny prostokąt. 

 • Każdy z graczy ustawia swoje jednostki w dowolny sposób ale tak aby rozstawianie wojsk przed rozpoczęciem gry było niewidoczny dla przeciwnika sposób.

 • Rzucamy kostka: gracz który wyrzuci największa liczbę na kostce wybiera kto zaczyna.

 • Zdejmujemy pudełko odsłaniając strony

 • Wyznaczony gracz rozpoczyna rozgrywkę zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji. 

 

Koniec gry następuje w momencie: zniszczenia sztabu przeciwnika lub jego wszystkich oddziałów lub poddania się. 

Autarchia (90-180MIN)

 

Główny sposób rozgrywki zawiera element ekonomiczny.  

 

 • Gracze otrzymują:  

             1 [PSZ] punkt sztabu generalnego.

             100 ₲

             1 Fabryke,

 • Następnie za uzyskane złoto na start kupują jednostki
 • Zakupione jednostki oraz fabrykę  i sztab rozstawiają je na mapie.
  • Można ustawić wieko gry i rozstawić jednostki,
   lub:
   Gracz, który ma większą liczbę jednostek rozstawia je, aż do momentu, kiedy liczba jednostek u obu graczy jest taka sama. W tym momencie gracze rozstawiają jednostki na przemian, aż do rozstawienia wszystkich. 
  • Gracze mogą rozstawiać swoje jednostki jedynie do linii oznaczonej strzałką (poniżej 07 u pierwszego i powyżej 14 u drugiego gracza)
 • Pobierają karty obszarów za kontrolowane tereny i rzucają kostką.
 • Gracz, który wyrzuci większą liczbę na kostce, wybiera, kto zaczyna grę. 

Gra kończy się w momencie zniszczenia sztabu głównego.